Wrzesień w Ośrodku Doradczo – Szkoleniowym Urzędu Miasta Poznania

Jesteś już przedsiębiorcą albo dopiero planujesz otwarcie swojej działalności gospodarczej? Skorzystaj z oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP.

Nasza oferta na wrzesień:

  • 04.09.2014: O czym powinien pamiętać przedsiębiorca – wymogi ochrony środowiska , Prawo Zamówień Publicznych, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
  • 09-11.09.2014: Biznesplan. Aspekty praktyczne.
  • 15.09.2014: Prawno-podatkowe aspekty handlu w sieci – e-sklep.
  • 16.09.2014: Samochód w firmie po zmianach od 1.04.2014 r.
  • 17-19.09.2014: Marketing w małej firmie.
  • 22-24.09.2014: Jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych – możliwości współpracy i potencjał rynków państw byłej WNP.
  • 25.09.2014: Zakładanie własnej działalności gospodarczej – krok po kroku.
  • 29.09.2014: Krok po kroku do własnej firmy w Polsce – szkolenie jest skierowane do cudzoziemców i będzie poprowadzone w języku angielskim.
  • 30.09.2014: Rozwój zasobów ludzkich.

 

Szczegóły dotyczące wszystkich szkoleń: http://www.poznan.pl/mim/msp/