Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe

 

pcss_logo_niebieskie


 
 

Działające przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to jeden z największych, również w skali światowej, ośrodków informatycznych poświęconych nauce i edukacji. Zbudowana i zarządzana przez PCSS nowoczesna sieć PIONIER (Polski Internet Optyczny) łączy wszystkie krajowe uczelnie i instytuty badawcze, dostarczając im również infrastrukturę obliczeniową wraz zaawansowanymi usługami przetwarzania danych i archiwizacji wielkich zbiorów danych.


 
 

1375792_634516363265047_734979963_n


 
 
 Działalność PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje:

  • dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji,
  • dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym,
  • centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeń równoległych i rozproszonych a także bezpieczeństwa systemów i sieci,
  • jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej,
  • ośrodka obliczeń komputerowych w środowisku metakomputera,
  • centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej.

 
 

1013414_572897919426892_145332837_n


 
 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest m.in. członkiem międzynarodowych stowarzyszeń Ripe i TERENA, członkiem European Grid Forum i Open Grid Forum, partnerem projektu Geant oraz Internet2. PCSS prowadzi aktywną międzynarodową współpracę badawczą realizując ok. 50 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach 5., 6. i 7. programu ramowego. Prowadzi tez wiele projektów wspólnie z biznesem, zarówno na rzecz wspierania małego biznesu i startupów, jak również w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wielkimi koncernami. Prowadzi 90 serwisów naukowo –edukacyjnych.

www.man.poznan.pl