Poznański Park Naukowo – Technologiczny

ppnt_logo


 
 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Powstał w maju 1995 roku w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To miejsce, w którym spotykają się środowiska naukowe i biznesowe. Idealny punkt dla poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Dzięki współpracy z naukowcami, PPNT jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych  i technologicznych w gospodarce.
 
 

ppnt


 
 
Wiedza

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to ośrodek grupujący specjalistów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. W ramach PPNT działają pracownie, laboratoria i firmy z dziedziny chemii, fizyki, archeologii, informatyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. Dzięki nim Park oferuje szeroką ofertę badawczą i dydaktyczną oraz wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa.
 
 

fundacja


 
 
Rozwój

Park jest członkiem Konsorcjum Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, realizującego w Polsce jeden z czterech kluczowych projektów  finansowanych z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. PPNT, jako ośrodek innowacyjności, realizuje również projekt inwestycyjny „Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii”, którego adresatem będą firmy o wysokim potencjale rozwoju z branży chemicznej, biotechnologicznej oraz informatycznej. PPNT skutecznie zdobywa środki unijne na transfer technologii i innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Jest jednym z głównych animatorów i uczestników wprowadzania strategii innowacyjnego rozwoju gospodarczego Wielkopolski.
 
 

inkubator


 
 
Doświadczenie

PPNT wspiera funkcjonowanie nowych, innowacyjnych firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia ludzi dysponujących wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i biznesowym. Dzięki własnym, nowoczesnym i funkcjonalnym obiektom, Park stworzył przedsiębiorcom optymalne warunki do prowadzenia biznesu, oferując przy tym szeroki wachlarz usług okołobiznesowych. Oferta Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM skierowana jest do:

  • przedsiębiorców;
  • jednostek badawczo-rozwojowych;
  • pracowników naukowych uczelni wyższych;
  • przedstawicieli jednostek samorządowych.

 

Kontakt 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

ul. Rubież 46, wejście A2, I piętro, pokój 120, 61-612 Poznań

tel. (061) 8279 700, ppnt@ppnt.poznan.plwww.ppnt.poznan.plfacebook