Innowacje w edukacji – rusza międzynarodowy program Sanoma Learning Lab

Dzisiejsi uczniowie i studenci to potencjalni startupowcy. Jak więc podnieść efektywność nauczania i stworzyć dobre podłoże dla rozwoju przyszłych innowacji? Odpowiedzią może być Sanoma Learning Lab.

Jest to program mający na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań dla edukacji, które przyczynią się do poprawy wyników nauki, większej skuteczności nauczania oraz wzrostu zaangażowania uczniów w proces kształcenia się. Do programu zostali zaproszeni uczestnicy z 5 krajów europejskich: Polski, Holandii, Belgii, Szwecji i Finlandii.

Po raz pierwszy polscy nauczyciele, pracownicy naukowi oraz studenci mają możliwość uczestniczenia  w międzynarodowym programie i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą wpłynąć na skuteczność nauczania. To unikalna szansa, aby rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć wiedzę, która pozwoli zamienić pomysły w praktyczne rozwiązania i wdrożyć je w życie.

Uczestnicy programu będą działać w oparciu o model start-up’owy, w małych wielozadaniowych zespołach, pod kierunkiem specjalistów Grupy Sanoma.

Zostaną również wdrożeni  w nowoczesne trendy w edukacji, aby mogli rozwijać swoje pomysły w oparciu o najnowsze osiągnięcia, pod okiem światowej klasy mentorów oraz liderów rynku edukacyjnego.

Do programu Sanoma Learning Lab mogą zgłaszać się nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, studenci i wykładowcy akademiccy. Aplikacje przyjmowane są do 24 sierpnia 2014.  na stronie www.sanomalearninglab.com. W formularzu zgłoszeniowym należy opisać krótko swój innowacyjny pomysł dotyczący konkretnego produktu lub samego procesu uczenia. Do programu zostanie zakwalifikowanych 50 najciekawszych innowacji  z całej Europy.

Program Sanoma Learning Lab potrwa od września do grudnia 2014 r.  3 października 2014 r. wszyscy uczestnicy programu spotkają się w Gdańsku na specjalnej konferencji otwierającej Sanoma Learning Lab.

Udział w webinariach oraz praca w zespołach wymagają znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację z uczestnikami programu z innych państw.

W Polsce program Sanoma Learning Lab realizowany jest przez  wydawnictwo edukacyjne  Nowa Era oraz firmę Young Digital Planet.