Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy

22892


Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy jest wiodącym ośrodkiem wspierającym tworzenie innowacji w regionie, przyczyniając się do poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności oraz konkurencyjności Miasta oraz województwa wielkopolskiego. Swoją wiodącą pozycję Park osiąga poprzez koncentrację na możliwie najbardziej perspektywicznych branżach oraz stymulację współpracy środowiska biznesowego ze światem nauki.

pptp (1)


Cele działania PPTP:

  • efektywne, zgodne z celami Miasta Poznania zagospodarowanie oraz aktywizacja obszarów poprzemysłowych i innych nieruchomości;
  • tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni w przedsiębiorstwach działających w Parku oraz jego otoczeniu;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a sferą naukowo-badawczą Poznania i regionu;
  • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Poznania oraz wzrost konkurencyjności regionu, poprzez tworzenie warunków do zwiększenia napływu nowych technologii.

 

pptp (2)


 

Część technologiczna

  • przeznaczona dla firm znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju, kształtujących swoją strategię oraz przewagę konkurencyjną w oparciu o działania innowacyjne
  • przeznaczona dla firm z branż najbardziej perspektywicznych dla województwa wielkopolskiego.

 

Inkubator przedsiębiorczości

  • na inkubator przeznaczone zostały dwie kondygnacje (ok. 850m2 powierzchni biurowej każda)

 

pptp (1)


 

Część biznesowo – usługowa

  • dwie sale konferencyjno-szkoleniowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Usługa wynajmu sal jest oferowana zarówno podmiotom zlokalizowanym na terenie Parku, jak i podmiotom zewnętrznym.
  • powierzchnie biurowe dla firm świadczących usługi na rzecz podmiotów z Parku
  • udostępnienie serwerów umieszczonych na poziomach 0, +1 i +2 nowego obiektu. Wynajem powierzchni serwerowej przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Parku.

 

Kontakt

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400, 61-441 Poznań

biuro@pptp.plwww.pptp.plfacebook