Stowarzyszenie MBA Poznań-Atlanta

smba_logo


Organizacja skupia studentów i absolwentów programu MBA Poznań-Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ekspertów, inspirujących liderów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy mogą i chcą zmieniać otaczający nas świat. Hasło przewodnie stowarzyszenia to „Make a Difference”. Inicjatywa ma na celu stworzenie platformy dla wspólnej pracy na rzecz drugiego człowieka oraz wymiany doświadczeń. Działania w ramach projektu mają charakter non-profit.

Główne obszary działalności stowarzyszenia:

  • otwarte warsztaty i spotkania z praktykami biznesu i zarządzania
  • pomoc początkującym przedsiębiorcom i osobom z problemami na rynku pracy
  • integracja środowiska MBA Poznań-Atlanta i wymiana doświadczeń
  • współpraca merytoryczna z władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami non-profit
  • działalność filantropijna i charytatywna
  • promocja zdrowego trybu życia, sportu i profilaktyki zdrowia.

 

https://www.facebook.com/sMBAPoznanAtlanta