ICEbridge

ice

Kategoriaicebridge

ICEbridge to społeczno-gospodarczy projekt wsparcia dla ratownictwa medycznego stymulujący czynne angażowanie się obywateli danego miasta lub regionu w dobrowolne świadczenie pomocy przedlekarskiej osobom, które uległy wypadkom lub innym zdarzeniom zagrażającym ich życiu.

ICEbridge zbudowane jest z dwóch instytucjonalnie niezależnych przedsięwzięć świadczonych w zakresie dwóch e-usług – LifeBridge i SaveMe. Pierwsza z nich to prospołeczna inicjatywa o charakterze non-profit, której celem jest skrócenie czasu oczekiwania ofiar wypadków lub zdarzeń zagrażających życiu na otrzymanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, podczas której osoba niewykwalifikowana może podjąć się określonych czynności zwiększających rokowania osób poszkodowanych. Podczas gdy druga usługa: SaveMe, ma na celu automatyzację procesu zgłaszania sytuacji zagrażających życiu.

Projekt ICEbridge powstał w odpowiedzi na następujące potrzeby społeczno-gospodarcze:

  • Potrzeba minimalizacji czasu oczekiwania na pomoc osób znajdujących się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. W momencie zbyt późnego udzielenia pierwszej pomocy życie osoby poszkodowanej jest zagrożone, co w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie lub śmierci
  • Potrzeba innowacji w sektorze ratownictwa medycznego polegająca na wytworzeniu dedykowanych rozwiązań, które w  sposób zautomatyzowany informowałby instytucje odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia o potrzebie niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

Projekt  odniósł wiele sukcesów na arenie międzynarodowej:

  • Zwycięstwo w programie mentoringowym organizowany przez Komisję Europejską. Twórcy projektu otrzymali wsparcie organizacyjne w zakresie wdrożenia projektu na rynku brazylijskim (2 miesięczny pobyt w Brazylii mający na celu skalowanie przedsięwzięcia na rynki Ameryki Południowej)
  • Startup  ICEbridge wygrał, jako 1 z 9 projektów z całej Europy Wschodniej, konkurs  organizowany przez Social Impact Lab w Berlinie. (Miesięczny program akceleracyjny w Berlinie)

icebridge.pl