Poznań nagradza młodych artystów i naukowców

Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego i Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca wyłoniły tegorocznych laureatów i stypendystów.

foto

 fot. P. Szyszka

Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania 2014 uhonorowany został Maciej Fortuna za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia w obszarze współczesnej muzyki jazzowej potwierdzone uznaniem krytyków polskich i zagranicznych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie 29 czerwca, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania w poznańskim ratuszu. Wręczenie stypendiów – w październiku 2014 r.

Warto wystartować w Poznaniu! Więcej o programie stypendialnym i nagrodach na stronach Miasta.