Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy przy Urzędzie Miasta Poznania

Poznań przedsiębiorczością stoi! To hasło mówi wszystko o kondycji biznesowej naszego miasta. Patrząc na statystyki można dojść do wniosku, że w Poznaniu co godzinę powstaje nowa firma. Wielu przedsiębiorców, przynajmniej na początku swojej działalności, potrzebuje wsparcia. Mając za cel zwiększenie efektywności dotychczasowych działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości na obszarze Poznania, z dniem 6 lutego 2012 roku powołano do życia Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Matejki 50, pok. 4-6.

Czym zajmuje się Ośrodek? Jego głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie, przy współpracy z instytucjami obsługi i wsparcia biznesu, doradztwa i szkoleń dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm sektora MŚP z terenu Poznania i aglomeracji poznańskiej.

Cykliczne szkolenia i warsztaty, które są w ofercie Ośrodka przeznaczone są dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Od samego początku ODS jest również zaangażowany w promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych. Warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej organizowane są obecnie na następujących poznańskich uczelniach: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ośrodek to również doradztwo. Za świadczenie usług doradczych odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, pełniący rolę doradców pierwszego kontaktu, oraz stale współpracujący z Ośrodkiem doradcy specjalistyczni z instytucji partnerskich ODS WDGR. Obecnie można skorzystać z pomocy specjalistów z poznańskich urzędów skarbowych.

Co warto podkreślić – wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są bezpłatne!

ZAPRASZAMY!

www.poznan.pl/firma