Dołącz do misji STARTER ROCKET!

Program akceleracyjny, napędzany przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, to 4 miesiące (lipiec-październik) wsparcia merytorycznego, z dużym naciskiem na indywidualny mentoring z dodatkiem warsztatów i maksymalną możliwą ilością networkingu. Co więcej od wczesnego etapu do programu zaproszeni zostaną inwestorzy, by projekty były od razu dopracowywane pod potencjalne inwestycje. Na najlepsze projekty czeka szansa na sprawdzenie produktu na zagranicznych rynkach i inwestycje od 30 000 do 150 000. Formularz rekrutacyjny dostępny jest pod linkiem:http://akceleracja.inkubatorstarter.pl/application-form/  Aplikować można do 15 czerwca.

StarterRocket