NigmaLabs – poznański hackerspace

391753_277382865630663_1104919508_n


 
 

NigmaLabs – poznański hackerspace 


Nazwa wywodzi się od słów Enigma (maszyna szyfrująca) i labs (laboratoria). NigmaLabs stanowi niezłą gratkę dla wszystkich osób zajmujących się elektroniką i hardware. Organizowane są tam cykliczne spotkania, które tworzą okazję do wymiany wiedzy o nowinkach technicznych i sprzęcie.
 
 

nigma


 
 
Hackerspace to miejsce, w którym ludzie o wspólnych zainteresowaniach, zwykle związanych z komputerami, technologią, nauką lub sztuką cyfrową/elektroniczną mogą się spotykać, wymieniać poglądy i współpracować. W praktyce każde miejsce w różnym stopniu integruje te wymienione powyżej elementy w różnych proporcjach, czasem skupiając się na jednym czy dwóch, a z reszty rezygnując.
 
 

410986_300863419949274_233690378_o


 
 
Nigmalabs jest dla ludzi, którzy chcą coś zrobić, ale niekoniecznie chcą to robić sami, niekoniecznie mają gdzie i niekoniecznie wiedzą dokładnie jak się do tego zabrać. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat idei hackerspace-ów, to te dwa filmiki obrazują ideę hackerspace:

http://www.youtube.com/watch?v=wamwklXWK4M

http://www.youtube.com/watch?v=58rbVFAroW4


 
 
 
Kontaktkomunikacja z członkami NigmaLabs