Zaproszenie na szkolenie „Własność intelektualna”

Miasto Poznań wspiera przedsiębiorczość na poznańskich uczelniach. W ramach działalności Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego Miasta prowadzone są zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych i na poznańskich uczelniach.

Zwieńczeniem zajęć przeprowadzonych podczas semestru letniego na Uniwersytecie Artystycznym i Akademii Muzycznej w Poznaniu będzie wykład otwarty nt. ochrony praw własności intelektualnej. 

Wszystkich zainteresowanych tematem ochrony praw autorskich i prawem własności intelektualnej zachęcamy do udziału w wykładzie otwartym pt. „Własność intelektualna”, który wygłosi p. Bartosz Jóźwiak – radca prawny. Wykład odbędzie się 20 lutego 2014r., w godz. 14.00-17.00, w Sali Białej w budynku Urzędu Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim 17.

W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące tematy:
  • Wprowadzenie do problematyki praw na dobrach niematerialnych, w oparciu o istniejące źródła prawa powszechnie obowiązującego.
  • Definicje ustawowe i charakterystyka podstawowych elementów stosunku prawnego w prawie autorskim.
  • Zasady obrotu autorskimi prawami majątkowymi.
  • Konstruowanie umów mających za przedmiot autorskie prawa majątkowe.
  • Case Study – rozwiązywanie problemów praktycznych.

 
Udział w wykładzie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami nt. wykładu proszone są o kontakt z: p. Anną Potrzebowską – tel. (61) 878-4795, e-mail: anna_potrzebowska@um.poznan.pl

Zapraszamy serdecznie!