Do 200 000 Euro dofinasowania na innowacje!

innovation_eye_rgb_M


Akcelerator „Innovation Eye” jest przedsięwzięciem wspartym przez Unię Europejską. Pomysłodawcy mogą wdrożyć i skomercjalizować innowacyjne pomysły biznesowe w ramach nowopowstałej spółki. Akcelerator udziela pełnego wsparcia doradczego i finansowego w drodze do sukcesu rynkowego.

W ramach projektu „Innovation Eye” przewiduje się kilkanaście wejść kapitałowych w nowo powstałe przedsiębiorstwa zgłaszane przez pomysłodawców z całej Polski. Realizowany przez Eureka Technology Park projekt zakłada możliwość zainwestowania w jedno przedsięwzięcie nawet do  200 000 Euro.

W polu widzenia „Innovation Eye” są ciekawe i dobrze rokujące biznesowo inicjatywy z branż:

 

  • informatyka
  • biotechnologia
  • ochrona środowiska
  • chemia
  • medycyna

 

Projekt „Akceleracja Innowacji Eureka Technology Park” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1. – Inicjowanie działalności innowacyjnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacji dla potencjalnych uczestników projektu udziela Dział Innowacji i Klasteringu Eureka Technology Park ( tel. 61 224 00 36), formularz@eureka-tp.pl

Szczegóły dotyczące harmonogramu ukażą się wkrótce na stronie dedykowanej projektowi - www.innovationeye.pl