10 tygodniowy program akceleracyjny AccelerApp

Masz firmę? Planujesz wejście ze swoją technologią do Niemiec lub całej Europy? Zapraszamy do accelerapp_poland – 10-tygodniowego programu akceleracyjnego, realizowanego przez Fraunhofer MOEZ – oficjalnego partnera Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy GO_GLOBAL.PL. Nabór tylko do 31-go grudnia.

Dlaczego warto? Fraunhofer-MOEZ oferuje pełne wsparcie w realizacji projektu GoGlobal, w oparciu o analizę indywidualnych potrzeb i dobór wybranych specjalistycznych narzędzi wsparcia.

Podczas realizacji projektu z Fraunhofer MOEZ, uczestniczące firmy będą miały okazję udoskonalić kluczowe umiejętności przygotowujące do międzynarodowej komercjalizacji. Zdobędą wgląd w wybrane rynki, sieć strategicznych kontaktów, możliwości prezentacji swojej technologii przez potencjalnymi partnerami biznesowymi i klientami oraz dowiedzą się jak budować strategie wejścia i rozwoju. Program jest oparty na intensywnym i jak najbardziej praktycznym wsparciu od samego startu.

Za ile? Koszt udziału w akceleratorze Fraunhofer MOEZ może zostać sfinansowany przez dotację GO_GLOBAL.PL Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu z Fraunhofer MOEZ (telefon: +49 341 231039 117, mail:accelerapp@moez.fraunhofer.de, Wojciech Roskiewicz/Maria Krukowska).

***

Fraunhofer MOEZ jest jednym z instytutów Towarzystwa Fraunhofera, największej w Niemczech i Europie organizacji w obszarze badań stosowanych w przemyśle. Jest on ulokowany w Niemczech Środkowych/Saksonii – sercu klastra „Silicon Saxony”. Fraunhofer MOEZ specjalizuje się w procesach internacjonalizacji i innowacji, służąc wsparciem niemieckim i zagranicznym firmom w realizacji ich projektów badawczych i komercjalizacyjnych w skali od regionalnej do międzynarodowej.

GO_GLOBAL.PL to inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, której  celem jest wsparcie przedsiębiorców w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. Przedsięwzięcie o budżecie 10 mln złotych pozwoli uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dopasowania innowacji do wymagań tego typu rynków oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Program adresowany jest do firm rozwijających produkty lub usługi z branż wysokich i średnio-wysokich technologii.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM został strategicznym partnerem Fraunhofer MOEZ w województwie wielkopolskim.