Preinkubator Akademicki UAM

image001


 

Preinkubator Akademicki UAM wspiera osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej. Naszą ofertę kierujemy do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innych poznańskich uczelni wyższych.

image003


Dla członków społeczności akademickiej organizujemy szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje związane między innymi z przedsiębiorczością akademicką, prowadzeniem własnego biznesu oraz planowaniem kariery zawodowej pod kątem prowadzenia własnej firmy.

image007


Współpracujemy z licznymi instytucjami wspierania przedsiębiorczości, komplementarnie uzupełniając ofertę własną.

 

Preinkubator Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dom Studencki Jowita
ul. Zwierzyniecka 7A, Sala C
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax. 61 829 24 88

preinkub@amu.edu.pl

www.preinkubator.amu.edu.pl 
www.facebook.com/preinkubatoruam